log in
Pedro tanto faz
(tanto. pedro
"ei, tá gelado?"
Pedro_tanto_faz Pedro_tanto_faz
7 jun

Pedro tanto faz (tanto. pedro "ei, tá gelado?"